Általános felhasználói feltételek

Általános Szerződési Feltételek.

 

Alapvető rendelkezések 

Ezek az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák az adásvételi szerződés / licencszerződés szerződő felei közötti kapcsolatot, ha egyrészt a társaság

 • Baliza sro. , Azonosító szám 45663726, székhellyel - Vysoká 28, 811 06, Pozsony, Szlovákia, bejegyezve a cégnyilvántartásban, a Pozsonyi Városi Bíróságnál, Akt.- 35889 / B- nagykereskedelemben
 • GDmats sro , azonosító szám 51241391, székhellyel - Vysoká 28, 811 06, Pozsony, Szlovákia, bejegyezve a cégnyilvántartásban, a Pozsonyi Városi Bíróságon, nude.- 124869 / B .- E-shop

(a továbbiakban: " GDmats -Baliza ") és a vevő másik oldalán (a továbbiakban: vevő ).


További információ a GDmats-Baliza-ról a www.gdmats.eu honlapon található  . 

vevő fogyasztó vagy vállalkozó. 

fogyasztó az, aki az Alzával a vállalkozói tevékenysége keretén kívül vagy az önfoglalkoztatás körén kívül esik, vagy más módon tárgyal. 

Egy vállalkozóaz, aki önállóan saját számlára és felelőssége a munkaviszonyt a kereskedelemben vagy hasonló szándékkal, hogy azt rendszeresen a cél elérése a profit fejti ki. U. a. szempontjából fogyasztóvédelem, mint egy vállalkozó továbbá minden olyan személy, aki kapcsolódó szerződések saját üzleti, gyártó vagy hasonló tevékenység, vagy végződik független gyakorlása hivatásának, ha szükséges, a nevében eljáró személy vagy a fiók egy vállalkozó , Mint vállalkozó, a feltételek vonatkoznak azokra is, akik az előző mondattal összhangban vállalkozói tevékenységük összefüggésében járnak el. Ha a vevő a megrendelésében feltünteti az azonosító számát, elfogadja, hogy számára a feltételekben felsorolt szabályok vonatkoznak a vállalkozókra.

 
A vevő által benyújtott, annak érdekében, hogy ő tette ismert megkötése előtt a szerződést ezeket a feltételeket, alkotják a szerves részei a megadott cikk II panasz szabályok kibocsátások és a dokumentumot a közlekedés, valamint az, hogy ő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy őket, a hatékony és hatékony a megrendelés idején.


A Vevő tudomásul veszi, hogy a GDmats - Baliza kereskedelmi ajánlatából származó termékek megvásárlása nem biztosít jogot a bejegyzett védjegyek, kereskedelmi nevek, vállalati logók és hasonlók használatára. a GDmats - Baliza cégtől vagy a GDmats - Baliza szerződéses partnereitől, amennyiben az adott ügyben külön szerződés született.

II. A szerződéskötést megelőző értesítések

GDmats - Baliza bejelenti ezt

 1. Költségei távközlő nem tér el az alapdíj (az internet és a telefon-összeköttetés feltételek szerint a szolgáltató a vevő, GDmats - Baliza nem számít fel további díjakat, ez nem érinti a szerződés esetleges szállítás);
 2. a GDmats - Baliza által megrendelt áruk vételárának megfizetése előzetesen fizetnie kell.
 3. GDmats - A Baliza nem köt szerződést, amelynek tárgya ismétlődő teljesítmény; ha ad az ilyen szerződések, a szolgáltató az adott hatalmi részvények a legrövidebb idő alatt, amely alatt a szerződést a felek hiteles, beleértve a tájékoztatást az ár vagy a módját annak meghatározása az elszámolási időszak, amely minden hónapban, ha ez a Az ár változatlan;
 4. Az áruk és szolgáltatások árai a GDmats - Baliza által üzemeltetett interneten szerepelnek az ÁFA-val
 5. ha a vevő fogyasztó, akkor négy napon belül jogosult a szerződéstől való elállásra
 6. ez a lemondás az e-mail címre: gdmats@gdmats.eu 
 7. kell küldeni
 8. a fogyasztó nem vonja vissza a szerződést a határidő lejárta után
 9. a szerződés visszavonása esetén a fogyasztó viseli az áruk visszaküldésével járó költségeket, valamint távértékesítés útján kötött szerződés esetén az áruk visszaküldésének költségeit, amennyiben az utóbbiak beszerzése miatt nem téríthetőek meg rendszeres úton;
 10. a fogyasztó köteles megfizetni az ár megfelelő részét, ha olyan szolgáltatásnyújtásról van szó, amelynek tárgya a szolgáltatásnyújtás, amelynek teljesítése már megkezdődött;
 11. a szerződés vagy a számla az Alza elektronikus archívumában van tárolva, az Alza-felhasználók regisztrált felhasználói hozzáférhetnek ezekhez az információkhoz profiljukban;
 12. ha a fogyasztónak a panasz, hogy a e-mail itt állítják, vagy kérheti a testület felügyelete vagy állami felügyelet. 

A vevő tudomásul veszi, hogy egy panasz keretében az árut el kell küldenie Szlovákia részére.

III. megállapodás

1. A szerződés megkötése

A vevő szerződést köthet azzal, hogy elfogadja a munkát a GDmats-Baliza által üzemeltetett internetes fizetési kötelezettséggel oly módon, hogy megerősíti és elküldi a kért szolgáltatást (áruk, szolgáltatások, elektronikus tartalom).

A szerződés megkötésekor a vevő telefonon vagy e-mailen segítséget nyújthat a GDmats-Baliza képviselőjének. Mielőtt a vevő megerősítette a sorrendben kötelező a vevő tudja változtatni mind a szükséges energia, valamint a szállítási és fizetési jobbra, azaz az összes információt ellenőrző általa vezetett a sorrendben. Az adásvételi szerződés okozza a megrendelés a vevő által a választott szállítási és fizetési és elfogadják a sorrendben GDmats - Baliza .. GDmats-Baliza nem felelős semmiféle hibát adatátvitelt. A GDmats-Baliza azonnal megerősíti a szerződés megkötését azzal, hogy e-mailt küld a vevő által megadott e-mail címre.

Az Általános Szerződési Feltételek és a GDmats-baliza Panaszrendje jelenlegi megfogalmazása jelenleg olvasható az ezen Általános Szerződési Feltételek alatt .

Az így létrejött szerződés (beleértve az egyeztetett árat is) mindkét fél beleegyezése alapján, vagy jogi okokból megváltoztatható vagy törölhető, hacsak a feltételek másként nem határozzák meg.

A szerződést az eladó a megkötésének időpontjától számított legalább két éven keresztül, de legkésőbb a törvény által előírt időtartam alatt archiválja sikeres teljesítésük céljából, és harmadik fél számára nem hozzáférhető. A szerződés megkötéséhez vezető egyes technikai lépésekre vonatkozó információk a jelen Általános Szerződési Feltételekben találhatók, ahol a folyamat egyértelműen le van írva.

2. A vásárlás tárgya

Az eladószerződéssel a GDmats - Baliza elkötelezi magát, hogy átadja a dolgot a vevőnek, és a vevő vállalja, hogy átveszi az ügyet és fizet a GDmats - Baliza számára a vételárat.

A GDmats - Baliza fenntartja az áru tulajdonjogát, ezért a vevő csak a vételár teljes megfizetése után válik tulajdonossá.

A GDmats - Baliza átadja az ügyet a vevőnek, és lehetővé teszi a vevő számára, hogy megvásárolja a tárgyat a szerződéssel.

GDmats - Baliza csak a hajón a dolgot a kezéből át az ügyet, hogy a vevő (munkáltató) átadásával az első fuvarozónak szállítás a vevő, amely lehetővé teszi a vevő, hogy jogait a szállítási szerződés a fuvarozó ellen állításokat. GDmats - Baliza átadja az árucikket a vevőnek - a fogyasztónak, amint a szállítmányozó átadta neki az ügyet.

Ha a GDmats - Baliza a megegyezésen felül többet nyújt, az értékesítési szerződést a felesleges összegre véglegesítik, kivéve, ha a vevő indokolatlan késedelem nélkül elutasította.

A GDmats - Baliza a megvásárolni kívánt tárgyra, minőségre és kivitelezésre átadja a vásárlót a vevőnek.

Ha nem egyezik meg arról, hogy az elemet hogyan kell csomagolni, a GDmats - Baliza szokásos módon csomagolja az elemet; ha nincs szokás, akkor az ügy megőrzése és védelme megköveteli. Ugyanígy a GDmats - Baliza csomagolja a szállítást.

3. A kár kockázatának átadása

Egy dolog hibás, ha nem rendelkezik az elfogadott jellemzőkkel. Egy másik dolog végrehajtása és a dolog használatához szükséges bizonyítékok hiányosságai hibának minősülnek.

A hibás teljesítményre vonatkozó vevő hibája olyan hibán alapul, amely a vevő kockázatának átadásával jár, még akkor is, ha később bemutatja. A vásárló joga egy későbbi hibán alapul, amelyet a GDmats - Baliza az egyik kötelezettsége megsértése miatt okozott.

Ha lehetséges, a vevő a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzi az árucikk károsodásának kockázatát, és meggyőződik arról, hogy van-e tulajdonsága és mennyisége.

A kár kockázata a vevő átvételével átadja a vevőt. Ugyanez fog követni, ha a vevő nem veszi át az ügyet, bár a GDmats - Baliza megengedte neki, hogy foglalkozzon vele.

Az áru megrongálódása, amely a vevő kockázatának átadása után merült fel, nem érinti a vételár fizetési kötelezettségét, kivéve, ha a GDmats - Baliza a kárát a kötelezettségének megszegésével okozta.

4. A GDmats felelőssége - Baliza

A GDmats - Baliza felelősséggel tartozik a vevővel szemben, hogy az átvételnél nincs hiba. Különösen, az Alza a vevő számára biztosítja, hogy a vevő időpontjában

 1. az ügyet a tulajdonságai, hogy a felek megállapodtak, és ha a megállapodás szerint hiányzik, ezeket a tulajdonságokat, amelyek GDmats - van Baliza vagy a gyártó ismertetett, vagy amelyeket a vevő várhatóan figyelembe véve az áruk jellegét, és az elvégzett műveletek általuk hirdetett;
 2. az elem alkalmas arra a célra, amelyet a GDmats - Baliza annak használatára utal, vagy amelyre általában ilyen típusú dolgot használnak;
 3. a dolognak megfelelő mennyiségű, fokú vagy súlyú; és
 4. az ügy megfelel a jogszabályi követelményeknek.

Hacsak másként nem jelezzük, a vevő jogosult a fogyasztói javak esetében a hiba elhárítására, hacsak másképp nem jelzik, hacsak másképp nem jelzik, de nem vonatkozik rá:

 1. egy alacsonyabb áron értékesített áru esetében az a hiba, amellyel az alacsonyabb árat megállapodtak;
 2. a tárgy szokásos használatából eredő kopás;
 3. használat esetén olyan hiba, amely megfelel a felhasználás vagy kopás mértékének, amelyet a tétel a vevő általi elfogadáskor követett; vagy
 4. ha a tárgy beszerzésétől származik.

A vevő - vállalkozó számára a hibás teljesítménytől való jog érvényesítésének időtartamát másképpen lehet szabályozni. Ha az adott típusú árura kifejezetten szerepel, a fent megadott határidő elsőbbséget élvez. Az ilyen esetekben az áru a következőképpen kerül megjelölésre.

 

Általános felhasználói feltételek

A vevőnek nincs joga a hibás teljesítéshez, ha a vevő az áru megszerzését megelőzően tudta, hogy az áru hibás vagy ha a vevő maga okozta a hibát.

Ha a tétel hibás, a GDmats - Baliza elkötelezett, és ha ez egy olyan termék, amelyet alacsonyabb áron adnak el, vagy egy használt dolgot, akkor a vevőnek joga van kicserélni a dolgot ésszerű engedmény.

5. Jelentős szerződésszegés

Ha a hibás teljesítés jelentős szerződésszegés, a vevőnek joga van:

 1. a hiba orvoslása egy új hibamentes tétel eljuttatásával vagy hiányzó tétel leadásával, ha nem megfelelő a hiba beszerzésének figyelembevétele. Ha a hiba csak egy részre vonatkozik, akkor a vevő csak a részcserét kérheti; ha ez nem lehetséges, akkor felmondhatja a szerződést. Ha azonban nem megfelelő a hiba jellegére tekintettel, különösen abban az esetben, ha a hibát indokolatlan késedelem nélkül orvosolni lehet, a vevő jogosult a szabad kijavításra;
 2. hiba eltávolításával a tárgy javításával;
 3. a vételár ésszerű csökkentésére; vagy
 4. hogy visszavonja a szerződést.

A vevő értesíti a GDmats - Balizát, amely jogot választotta, a hiba bejelentése vagy a hiba bejelentése után indokolatlan késedelem nélkül. A vásárló nem változtathatja meg a választást a GDmats - Baliza engedélye nélkül; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevő kijavította a helyrehozhatatlannak bizonyuló hiba javítását. Ha GDmats - Baliza nem a hibák kiküszöbölése érdekében ésszerű időn belül, vagy ha tájékoztatja a vevőt, hogy nem a hibák kiküszöbölése érdekében, a vevő helyett a hiba lehet egy ésszerű kedvezmény a vételár igény, vagy elállhat a szerződéstől.

Ha a vevő nem választja meg időben a jogait, akkor jogai vannak, mint a kisebb szerződésszegés esetében - lásd alább.

6. A szerződés jelentéktelen megsértése

Ha a hibás teljesítmény elhanyagolható szerződésszegés, a vevő jogosult a hiba eltávolítására vagy a vételár megfelelő csökkentésére.

Mindaddig, amíg a vevő nem tesz a jogot, hogy a vételár csökkentését követelések vagy eláll a szerződéstől, GDmats is - Baliza pótolják a hiányzó vagy megszünteti a hibát. Egyéb hibák A GDmats - Baliza az opció javításával megszüntetheti a dolgot, vagy új dolgot szállít.

 

Ha GDmats - Baliza hiánya dolgok nem szűnik meg időben, vagy ha megtagadja, hogy megszüntesse a hiba az elem, a vevő igényt csökkentette a vételárat, vagy elállhat a szerződéstől. A vevő a GDmats - Baliza engedélye nélkül nem változtathatja meg a választást.

 

7. Általános szabálytalanságok

A jogot, hogy a csere szállítás vagy csere, a vevő akkor is, ha javítható hiányosság, ha nem tudják megfelelően felhasználni az ügyet, mert egy ismételt előfordulása a hiba javítása után, vagy mert egy nagyobb számú hiányosságokat. Ilyen esetben a vevőnek joga van visszavonni a szerződést.

Új termék szállítása esetén a vevő a saját költségére elküldi a GDmats Baliza részére az eredetileg szállított terméket (beleértve az összes szállított tartozékot is).

Ha a vevő nem jelentkezett a hiba után indokolatlan késedelem nélkül el kellett őt rendszeresen ellenőrzi és kellő gondossággal felfedezni azt nem adják meg a jogot a gyenge teljesítmény a bíróság. Ha ez egy rejtett hibát, ugyanaz érvényes, ha a meghibásodás nem jelentett indokolatlan késedelem nélkül, miután a vevő is felfedezték kellő gondossággal, de legkésőbb két éven belül a szülés után a dolog.

8. Minőségbiztosítás

A minőségi garancia a GDmats - Baliza elkötelezi magát, hogy az elem meghatározott időn belül felhasználható, vagy megtartja szokásos jellemzőit. Ez a hatás azt is jelzi, hogy a garancia vagy a használati élettartam a csomagoláson vagy a reklámban van. A jótállást a tárgy egyetlen alkotóelemére is megadhatják.

A jótállási idő a megrendelőtől a vevő felé történő átadásig tart; ha az árucikket a szerződésnek megfelelően szállították, akkor a termék rendeltetési helyén történő leszállításából indul ki.

A vevőnek nincs jótállási joga, ha a hibát egy külsõ esemény okozta, a veszteség kockázatának átadása után.

IV. A szerződéstől való lemondás

1. A szerződés visszavonása a fogyasztó részéről

A fogyasztónak joga van 14 napos határidőn belül visszavonni a szerződést , nem személyre szabott tételek esetén.

Az első mondat utáni határidő a szerződéskötés időpontjától függ, és ha igen, akkor

 1. az áru átvételének napjától az értékesítési szerződés;

A GDmats - Baliza a megrendelő megkérdezése után küldi el a minta szerződésvételi elismervényt, és késedelem nélkül írásban megerősíti annak elfogadását a fogyasztóhoz.

 

Az írásban is törölhető, a következő címen:

gdmats@gdmats.eu

vagy

Baliza sro

Vysoká 28

81106 Bratislava

Ha a fogyasztó visszavonja a szerződést, legkésőbb a szerződés visszavonásától számított 14 napon belül indokolatlan késedelem nélkül megküldi a GDmats-Balizának a GDmats-Balizától kapott árukat.

A fogyasztónak teljes egészében vissza kell juttatnia az árut, vagyis minden tartozékot, a teljes dokumentációval együtt, sértetlenül, tisztán, lehetőleg az eredeti csomagolással együtt, annak az állapotnak és értéknek az alapján, amelyben az árut átvette

Ha a fogyasztó úgy dönt, hogy visszavonja a megadott időszakban GDmats- Baliza javasolja, hogy gyorsítsák fel a befejezése visszavonását, az árut a címét GDmats- Baliza együtt egy kísérőlevelet, amely egy lehetséges oka az adásvételi szerződés lemondás (ott, de nem kötelező ), a vásárlás igazolásának számával és a jelzett bankszámlával együtt.

A fogyasztó csak a GDmats-Baliza felelősségét terheli az áruk bármely más kezeléséből származó értékcsökkenésnél, mint az áruk kezelése, figyelembe véve beszerzésüket és jellemzőiket.

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, GDmats- Baliza téríteni indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 14 nappal a szerződés érvénytelenítésére, mind az alapok, hogy megtette tőle a szerződés alapján, ugyanúgy vissza.

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, GDmats- Baliza nem köteles visszaadni a forrásokat a korábban elfogadott, mint a fogyasztói ad neki az árut, vagy bizonyítani, hogy ő küldött az árut, hogy GDmats- Baliza.

A fogyasztó elismeri, hogy ha ajándékot adnak az árukkal, a GDmats-Baliza és a vevő közötti ajándékozási szerződést azzal a feltétellel kötik meg, hogy a fogyasztó 14 nap múlva visszavonja az értékesítési szerződéstől való elállási jogát , Használat, az adományozási szerződés elveszíti hatását, és a fogyasztó köteles a visszaküldött árukkal együtt visszaküldeni a kapcsolódó ajándékokat, beleértve mindazt, amellyel gazdagodott. Ha ezeket nem visszaküldik, akkor ezeket az értékeket a fogyasztó jogalap nélküli gazdagításaként értjük. Ha a jogosulatlan dúsítás objektumának visszaszolgáltatása nem lehetséges, az Alza jogosult a szokásos árhoz tartozó pénzbeli kártérítésre.

2. Lemondás más esetekben

A vevő nem vonhatja vissza a szerződést, vagy nem kérheti új termék átvételét, ha nem tudja visszaadni az elemet abban a feltételben, amelyben megkapta. Ez nem érvényes

 1. ha személyre szabott dolog mérhetővé válik, saját nevével, szövegével, képével, logójával stb
 2. ha a helyzet hiánya miatt a státus megváltozott;
 3. ha a vásárló az elemet a hiba felfedezése előtt használta;
 4. ha a vevő nem okozta lehetetlenné az áruk változatlan állapotban való visszaküldését cselekvéssel vagy mulasztással; vagy
 5. ha a vevő a rendeltetésszerű használat során a vevő felfedezi a termék értékesítését, fogyasztását vagy megváltoztatását; ha ez csak részben megtörtént, akkor a vevő visszatér a GDmats-Balizához, amennyit vissza tud térni, és a GDmats-Baliza kompenzációt addig fizeti ki, amennyit az elem használatából részesült.

Ha a vevő a megfelelő időben nem jelentette be a hibát, akkor elveszíti a szerződéstől való elállási jogát.

Biztonság és információvédelem

III. Biztonság és információvédelem

AGDmats kijelenti és szavatolja, hogy minden személyes adatot bizalmas adatként kezel és azokat csak a Vásárlóval történő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, illetve saját marketing tevékenységéhez (beleértve az Alza és annak szerződéses partnereivel közösen végrehajtott marketing tevékenységeket is) használja fel.

A GDmats a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé és nem adja ki harmadik személyek részére, kivéve, ha a személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges a megrendelt termékek kiszállításához vagy a fizetés lebonyolításához (név, számlaszám, szállítási cím) vagy speciális marketing célokra. A személyes adatok kezelése során az GDmats a Vásárló a személyiségi jogainak tiszteletben tartásával jár el, így különösen tiszteletben tartja az emberi méltósághoz való jogot és védi a magánéletet az illetéktelen beavatkozásoktól. A Vásárló a megrendelés leadásához és marketing célokra önkéntesen adja meg személyes adatait, mely személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és tárolása a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. A Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adott szerződés teljesítéséhez és a GDmats marketing céljaira a GDmats az így megadott adatait összegyűjtse, tárolja és feldolgozza, illetve részére azok felhasználásával telemarketing útján, szöveges üzenettel és egyéb marketing információval keresse meg, melyet közvetlenül a GDmats közvetít; a hozzájárulás minaddig fennáll, amíg a Vásárló írásban a hozzájárulás visszavonásáról nem küld értesítést az GDmats s.r.o, Vysoká 28, 81106 Bratislava  címre vagy az adatkezelési hozzájárulása visszavonásának tényét az itt elérhető elektronikus űrlapon keresztül elküldi.

 Minden személyes adatot önkéntesen szolgáltatott a vevő által az eladó teljesítése érdekében megrendelések, hogy ellenőrizze az eladóval marketing kampányok hitelképesség, a megbízhatóság és a fizetési rekordot vásárlók gyűjteni, feldolgozni és archiválni törvényeivel összhangban a Szlovák Köztársaság, különösen a törvény , 18/2018 Sb 2016/679 (GDPR), a személyes adatok védelmére vonatkozó, és az uniós szabályozás érvényes és hatályos, módosított, a különleges nevét, címét, születési dátumát és / vagy társadalombiztosítási szám, telefonszám, e-mail címét Aláírás vagy biometrikus aláírás.  itt.

A vevő tudomásul veszi, hogy a GDmats által a marketing célokra nyújtott GDmats adatokat a GDmats önkéntes alapon biztosítja. A GDmats által a marketing célokra nyújtott személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás 5 évig érvényes, de legfeljebb a vásárló beleegyezésének visszavonása.

A gyűjtemény az üzleti -  kommunikáció, a vevő könnyen leiratkozhat  beállításával a felhasználói profil, vagy használja  a kapcsolatfelvételi űrlapot  , vagy lépjen kapcsolatba  az eladóval, e-mail:  gdmats@gdmats.eu  .

A személyes adatok feldolgozásának feltételei és a Vevő által feldolgozott egyes személyes adatok specifikációja megegyezik.

Az ügyfélnek az alábbi információkat kell megadnia: név, keresztnév, cím, telefonszám és aláírás vagy biometrikus aláírás. Minden személyes adatot kapunk kizárólag abból a célból, alkalmazására és összhangban törvény nélkül.  18/2018 Coll. A személyes adatok védelméről szóló hatályos és hatékony elkülönítését és az EU-rendelet 2016/679 GDPR.

A vevőnek joga van hozzáférni a személyes adatok és kijavítani azokat a jobb oldalon, beleértve azt a jogot, hogy tisztázza, és megszünteti a rossz egészségi állapot és egyéb jogokkal az ilyen adatokat.

Továbbá GDmats az úgynevezett „  ” cookie „-kat, hogy megkönnyítse a szolgáltatások nyújtásának  megkönnyítésére információs társadalom irányelv szerint a 95/46 / EK irányelv célja a” cookie „és hasonló eszközöket, és biztosítja,  hogy a felhasználó adatai nem ismertek  a tárolt terminál, amely  úgy használja erre a célra GDmats teremt külön feltételeket a sütik használatát  itt ragadtak  .  lehetőség van a cookie-k vagy hasonló eszközök tárolhatók végberendezésükön utasítani.

A GDmats fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a blokkolt IP-címből eredő vevői rendelést annak érdekében, hogy megakadályozza és minimalizálja a károkat, ha úgynevezett. feketelistákat. Megrendelés esetén a vevő felhasználhatja a GDmats-et a  kapcsolatfelvételi űrlapon vagy gdmats@gdmats.eu  kapcsolati.

 

A GDmats fenntartja magának a jogot arra, hogy névtelen adatokat használjon a webes alkalmazások felhasználói tevékenységéről a szolgáltatásaik fejlesztése érdekében.

 

A cookie-k
eladó is az úgynevezett „  ” cookie „-kat, hogy megkönnyítse a szolgáltatások nyújtásának  megkönnyítésére információs társadalom  irányelv szerint a 95/46 / EK irányelv célja a” cookie „és hasonló eszközöket, és biztosítja,  hogy  a felhasználók tisztában vannak az információk ,  amely tárolja a terminál, amely  az általuk használt, az eladó köteles e célból különleges feltételek cookie-k használatát meghatározott.  felhasználó megtagadhatja a tárolási k, illetve hasonló eszközök azok terminálok.  kiindulva az anonim böngészést alkalmassága a böngészőben.

A bűnmegelőzés és az ártalomcsökkentés céljából az eladó fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a megszakított IP-címtől létrehozott vevőtől érkező megrendelést, ha az IP címet ilyen módon nevezik. " feketelisták "  .  Megrendelés esetén a vevő e-mailben, telefonon vagy kapcsolatfelvételi űrlapon kapcsolatba léphet az eladóval  .

Megtudhatom, hogy a GDmats-ról milyen személyazonosításra alkalmas információ van rólam?

Megvizsgálhatom a pontosságukat?

Felkérhetek Önre?

Igen, csak  akkor, ha bármely kérdéssel vagy kéréssel kapcsolatban felkeressük cégünket, akár a  Kapcsolat űrlap  a honlapon található www.gdmats.eu / www gdmats.com , a telefon segítségével +421 69 22 88, vagy írásban a következő címre Baliza sro - Vysoká 28-81106 Pozsony.

 

VI. nyitvatartási idő

Megrendelések a GDmats-Baliza internetes üzletében: a nap 24 órájában, a hét 7 napján.

Az információs rendszer bontása vagy a nagyobb teljesítmény hatása esetén a GDmats-Baliza nem vállal felelősséget az üzleti órák be nem tartásáért.

VII

Az árak a szerződéses árak. Az online e-shopban mindig érvényesek és érvényes árak. 
Az egyes termékekre vonatkozó árak véglegesek, azaz az ÁFA-t és adott esetben minden egyéb adót és díjat, amelyet a fogyasztónak az áruk megvásárlása érdekében meg kell fizetnie, de ez nem vonatkozik a szállítási, COD és távoli kommunikációs díjakra , amelyeket először az úgynevezett bevásárlókosárban említenek, és amelynek összege a vevő választásának függvénye. 
A promóciós árak érvényesek mindaddig, amíg a készletek tartanak a promóciós tétel mennyiségének meghatározásakor vagy egy meghatározott időszak alatt.
A vevő tudomásul veszi, hogy lehetnek olyan esetek, amikor nem a szerződés megkötésekor között GDmats-Baliza és a vevő, különösen, ha a vevő olyan árucikk egy hiba következtében a hiba a belső GDmats-Baliza IT Rendszerek közzétett ár megrendelt. Ebben az esetben a GDmats-Baliza tájékoztatja a vevőt a helyzetről. 
A GDmats-Baliza fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlási szerződést érvénytelennek nyilvánítsa, ha a személyes adatokat, a fizetési kártyát és hasonlókkal visszaél. vagy közigazgatási vagy igazságügyi szerv beavatkozása miatt jött létre. Az ilyen eljárás tájékoztatja a vevőt. A vevő tudomásul veszi, hogy az idézett esetekben semmilyen érvényes értékesítési szerződés nem merülhet fel.

VIII


Ez az ár a megrendelésben és az áru megrendelésének elfogadását igazoló üzenetben szerepel. 
A megrendelések az alábbiak szerint valósíthatók meg:


a. a GDmats-Baliza elektronikus üzletága (a továbbiakban "e-shop"); 
b. elektronikus levélben a gdmats@gdmats.eu címen

 

A GDmats-Baliza a vevõnek a GDmats-Baliza vevõjének regisztrált profiljával megrendelheti az e-boltban megrendeléseket. Nyilvános internet-hozzáférés esetén a megrendelés befejezése után még mindig javasolja a vevőnek, hogy leiratkozzon profiljáról.

A vevőt e-mailben tájékoztatják a megrendelt áruk pontos kiszállításáról. Az időtartam a rendelt áruk leszállítása és a szállítás díja függ a szállítási mód, a vásárló választotta a második lépés a rend a kosarában.

IX. fizetési feltételek

GDmats - Baliza elfogadja a következő fizetési feltételeket:

 1. Előleg fizetés banki átutalással;
 2. Fizetés MasterCard vagy Visa kártyával internetes fizetési portálon keresztül Turstpay

Az árut a teljes fizetési és feltételezés tulajdonában GDmats-Baliza, de a károsodás kockázata az árut akkor száll át a vevőnek, amikor az áru átvételének.

A vevő számlázási adatai módosíthatók a megrendelés benyújtásával írásbeli kérelem alapján.

X. Szállítási feltételek

1. Szállítási módszerek

A GDmats-Baliza biztosítja vagy rendezi a szállítást a szállítási szolgáltatással.

Az információs rendszerek erőszakos vagy megszakadása nem vonható felelősségre a GDmats-Baliza számára az áruk késedelmes szállításakor.

Az összes kínált közlekedési mód, azok jelenlegi feltételei és árai megtalálhatók a honlapon a szállítási költségek között .

A nemzeti ünnepek szállítására a rendeltetési helyen, de a szlovákokban is érvényesülnek.

2. Egyéb feltételek

A GDmats - Baliza sro nem HÉA-fizető.

A hiányos vagy sérült szállítmányt azonnal el kell küldeni e-mailben a címre gdmats@gdmats.eu

jelenteni kell a feladónak a kárbejelentés kell írásbeli és indokolatlan késedelem nélkül faxon, e-mailben vagy levélben GDmats - küldött Baliza. Azzal minden további panaszokat hiányos vagy külső sérülés a szállítás, a vevő nem veszít igényt a dolog jobb, de lehetőség van a GDmats - bizonyítani Baliza hogy nem Kaufvertragswidrigkeit.

XI. garanciális feltételek

Az árura vonatkozó garanciális feltételeket a GDmats - Baliza panaszkezelési szabályzata és a vonatkozó jogszabályok szabályozzák. A vásárlási bizonylat általában a vásárlás igazolása (részletesen lásd a panaszrendet).

Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Egyesült Nemzetek Egyezménye nem alkalmazandó. 

Az GDmats  a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex-szel nem rendelkezik.

XII. Záró rendelkezések

Az GDmats és a Vásárló közötti bármilyen vitás kérdést a felek bíróságon kívül, békéltető eljárás keretében rendezik. A Fogyasztók az online adásvétellel kapcsolatos viták rendezésére jogosultak a Budapesti Békéltető Testülethez (Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt 99. III. emelet 310.; Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.; Email: bekelteto.testulet@bkik.hu; Telefon: (1) 488 2131; Telefax: (1) 488 2186) fordulni.

Az GDmats azt javasolja Vásárlóinak, hogy helyzet megoldása érdekében először lépjenek kapcsolatba az GDmats.

Jelen ÁSZF 2018. május 15. napjától hatályos, a korábbi ÁSZF ezen időponttól hatályát veszti.

 

XIII. Különleges szabályok gépjármű vásárlása esetén

Az adásvételi szerződés lezárása kizárólag az Alza műhelyében történő személyes megjelenés útján lehetséges, ahol a Vásárlónak módjában áll megvizsgálni a járművet, valamint megismerni annak felszereltségével és a garanciális feltételekkel. A Vásárlónak lehetősége van kérdéseket feltenni az GDmats szakembereinek.

Foglalás esetén az GDmats letétet kérhet a Vásárlótól, melynek összege a kosárban látható. A letét a foglalás megerősítésével lép érvénybe. A letét összege levonásra kerül a vételárból. A foglalás visszavonása esetén a letét összege 7 napon belül visszatérítésre kerül az GDmats által. A letét nem kamatozik.

A megrendelés megerősítése az GDmats információs rendszerében csupán a gépjármű-foglalás megerősítésére szolgál, a részletes specifikációit az átadási jegyzőkönyv tartalmazza.

A gépjármű csak azután kerülhet eladásra, miután az bemutatásra került a Vásárlónak. Az eladásról átadási jegyzőkönyv készül. A Vásárló a vételár teljes vételár megtérítése, valamint a gépjármű átvétele után válik a gépjármű tulajdonosává. Speciális esetekben ez a szabály érvényes a kapcsolódó szolgáltatások és engedélyek megvásárlása esetén is.  

E cikk eltérő rendelkezése hiányában az személy-gépjárműre vonatkozó vételi szerződés által létrehozott szerződéses jogviszonyra az Általános Üzleti Feltételek vonatkoznak

A szerződés az átadási jegyzőkönyv üzlethelyiségben történő aláírása után kerül lezárásra.

15.5.2018 

Lépjen velünk kapcsolatba

Formátum: *

Elfogadom a marketing bejelentéseket: *

certifikat GDmats

Privacy preferences
__cookiemgr_infotext__

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
__cookietype_func__
__cookietype_analytic__
We may use cookies and third party tools to enhance products' and/or services' offer of ourselves or those of our partners, its relevancy to you, based on products or pages you have visited on this site or on other websites.

Bejelentkezés